"Taito määrää sen, mitä kykenee tekemään. Motivaatio ratkaisee, mitä tekee. Asenteesta riippuu, kuinka hyvin sen pystyy tekemään."

 

 

 

  Oppisopimuskoulutus, hiusala

OPPISOPIMUKSELLA PARTURI-KAMPAAJAKSI 18-24 kk

Haku koulutukseen käynnissä.

Hiusalan perustutkintokoulutus (parturi-kampaaja) oppisopimuskoulutuksena, järjestäjänä Jyväskylän oppisopimuskeskus.

Hiusmuotoilukoulu Aki Korpinen (AK Hiuskoulu) toimii työnantajana, valmistavan koulutuksen ja näyttötutkinnon järjestäjänä.

Hae oppisopimuspaikkaa tästä: http://www.studioak.fi/hae-hiusmuotoilijaksi

Oppisopimuskoulutus parturi-kampaajaksi 18-24 kk

Hiusmuotoilukoulu Aki Korpinen on kehittänyt työelämälähtöisen parturi-kampaajan oppisopimuskoulutusmallin. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän oppisopimuskeskuksen kanssa.

Oppisopimuskoulutuksen alussa on monipuolinen teoriapainotteinen jakso, n. 3 kk. Tämän jälkeen opiskelija pääsee heti harjoittelemaan parturi-kampaajan työtehtäviä monipuolisesti AK Hiuskoulun ammattitaitoisten kouluttajien ohjauksessa.

Oppisopimuskoulutus on oppilaskampaamossa sekä työpaikalla (Studio AK) työn ohessa tapahtuvaa oppimista, jota täydennetään AK Hiuskoulun tietopuolisilla opinnoilla.

AK Hiuskoulu palkkaa n. 15 oppisopimusoppilasta määräaikaiseen työsuhteeseen. Opiskelu ja työskentely tapahtuvat AK-organisaation sisällä: AK Hiuskoulussa ja Studio AK:n liikkeissä.

Oppisopimuksella parturi-kampaajan ammattiin


Haluatko käytännönläheistä oppimista oikeassa työympäristössä ja saada arvokasta työkokemusta jo opintojen aikana? Hiusmuotoilukoulu Aki Korpisen työelämälähtöinen parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on siinä tapauksessa sopiva vaihtoehto!
Oppisopimuskoulutus kestää 18 - 24 kuukautta ja opinnoista tehdään jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen opintosuunnitelma (Hops).

AK Hiuskoulun ja Jyväskylän oppisopimuskeskuksen tarjoaman oppisopimuskoulutuksen edut opiskelijalle:
 • Koulutuksen alusta lähtien opiskelija pääsee heti harjoittelemaan parturi-kampaajan työtehtäviä monipuolisesti AK Hiuskoulun ammattitaitoisten kouluttajien ohjauksessa.
 • Aktiivista oppimista ja käytännönläheistä opiskelua koko oppisopimuskoulutuksen ajan.
 • Palkkaa työssäolon ajalta.
 • Hiusalan perustutkinto, jolla saat myös jatko-opintokelpoisuuden esim. ammattikorkeakouluopintoihin.
 • Hyvät työllistymismahdollisuudet opintojen jälkeen.

Hakuprosessi

Hae koulutukseen täyttämällä sähköinen hakukaavake http://www.studioak.fi/hae-hiusmuotoilijaksi.

Ryhmähaastatteluun valitaan osallistujat hakemusten perusteella. Haastattelu kestää 1-2 tuntia ja järjestetään AK Hiuskoulun tiloissa (Hannikaisenkatu 27-29, 40100 Jyväskylä). Haastatteluajankohdat tiedotetaan myöhemmin. Ryhmähaastattelutilaisuus on samalla infotilaisuus oppisopimuskoulutuksesta.


Oppisopimus 18-24 kk - toteutus

 • opiskelua (6h/pv), 5 päivänä viikossa.

Perustieto- ja taitojakso. 3 kuukautta.
 • Hiusten leikkausten, värjäysten, permanenttien ja kampausten perusteet, sekä harjoitustyöt.

Työssäoppiminen, näytöt, syventävät opinnot. 15-21 kuukautta.
 • Asiakaspalvelua ja kaikkia parturi-kampaamotoimintaan liittyviä töitä oppilaskampaamossa sekä Studio AK:n liikkeissä.
 • Oppimistehtäviä kuukausittain.
 • Syventäviä opintoja ja hiusalan perustutkinnon näytöt.

Oppisopimustyöpaikka


Hakian tulee löytää itselleen sopiva oppisopimustyöpaikka parturi-kampaamosta jossa suorittaa oppisopimuksen. Voit hakea oppisopimus työpaikkaa myös AK Hiuskoululta. AK Hiuskoulu palkkaa n. 15 oppisopimusoppilasta määräaikaiseen työsuhteeseen oppisopimuksen ajaksi. Opiskelu ja työskentely tapahtuvat AK-organisaation sisällä: AK Hiuskoulussa ja Studio AK:n liikkeissä. Työaika on 30 h/vko.

Oppisopimusopiskelija sitoutuu:
 • Määräaikaiseen työsuhteeseen, oppisopimukseen.
 • Suorittamaan asianmukaisesti annetut tehtävät työnantajan johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena.
 • Osallistumaan säännöllisesti tietopuoliseen koulutukseen.
 • Osallistumaan hiusalan perustutkintoon kuuluviin tutkintotilaisuuksiin (näyttöihin).


Oppisopimus opiskelijan palkka ja etuudet


Parturi-kampaaja opiskelija saa oppisopimuksen työssäoloaikana palkkaa. Vuosiloman ja ylitöiden korvaamisessa noudatetaan alan työehtosopimusta, hiusalan työehtosopimus.

Tietopuolisen koulutuksen aikana opiskelijalle maksetaan opintososiaalisina etuina päivärahaa ja mahdollisesti korvauksia matkakustannuksista. Etuuksia haetaan jälkikäteen oppisopimuskeskukselta. Opintososiaaliset etuudet ovat verottomia ja seuraavanlaisia:
 • Päiväraha 15 € / opetuspäivä
 • Perheavustus 17 € / opetuspäivä, jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia
 • Matkakorvaus: matkat oppilaitokseen välimatkan ollessa yli 10 km (halvimman matkustustavan mukaan).

Opiskelijalla on lisäksi mahdollisuus hakea KELAN asumistukea oppisopimuskoulutuksen aikana, mikäli tulot ovat pienet. Asumistukea haetaan täyttämällä asumistukihakemus. Voit arvioida asumistukesi määrän helposti tästä.

Lisätietoja asumistuesta saat: www.kela.fi.

Huom! Oppisopimusopiskelija ei ole oikeutettu Kelan opintotukeen, opintolainaan, eikä myöskään Vr:n tai Matkahuollon opiskelija-alennuksiin missään vaiheessa oppisopimusta. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus.

Opiskelun kustannukset


Opintomateriaali- ja työvälinekustannukset ovat noin 700 euroa / opiskelija. Opiskelija kustantaa lähtökohtaisesti itse henkilökohtaiset opintomateriaalit ja työvälineet, sekä työvaatteet ja -jalkineet.

Hyväkuntoiset työvälineet ovat koulutuksen aloittamisen edellytys. Suosittelemme hankkimaan laadukkaat työvälineet yhteistyössä Hiusmuotoilukoulu Aki Korpisen kanssa.

Tarvittaviin opintomateriaali- ja työvälinehankintoihin kuuluu mm. harjoituspäitä, työvälinepakki, kampoja, harjoja, saksia, veitsiä ja paljon muuta. Tarkemmat ohjeet tarvittavista työvälineistä vasta sen jälkeen, kun oppisopimus on sovittu alkavaksi.

Näyttötutkintomaksu on 58 euroa, joka laskutetaan ennen 1. tutkintotilaisuutta.

Ammattitutkintostipendi


Hiusmuotoilukoulu Aki Korpisen hiusalan perustutkinnon näyttötutkintona suorittaneella voi olla mahdollisuus saada 390-450,00 € arvoinen ja veroton ammattitutkintostipendi!

Ammattitutkintostipendiä voi hakea henkilö, joka on tutkintoa suorittaessaan alle 64-vuotias ja joka on ollut työ- tai virkasuhteessa vähintään viisi vuotta. Tarkempaa tietoa saat koulutusrahaston sivuilta.

Yleistietoa oppisopimuksesta – AK Hiuskoulun ja Jyväskylän oppisopimuskeskuksen järjestämänä


Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on työpaikalla, eli koulun oppilaskampaamossa sekä Studio AK:n liikkeessä tapahtuvaa oppimista, jota täydennetään AK Hiuskoulussa järjestettävillä tietopuolisilla opinnoilla. Opinnot on suunniteltu 20-24 kk kestäväksi.

Yleistä

Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja työsuhteen ehtoja. Oppisopimuksen kesto sovitaan opiskelijakohtaisesti.

Työnantaja (Hiusmuotoilukoulu Aki Korpinen) maksaa oppisopimusopiskelijalle työssäoloaikana palkkaa. Vuosiloman ja ylitöiden korvaamisessa noudatetaan alan työehtosopimusta, hiusalan työehtosopimus.

Tietopuolisten opintojen aikana opiskelijalle maksetaan opintososiaalisina etuina päivärahaa ja mahdollisesti korvauksia matkakustannuksista. Etuudet ovat verottomia. Opiskelijan tulee hakea etuuksia jälkikäteen oppisopimustoimistolta.

Hiusmuotoilukoulu Aki Korpinen laatii opiskelijalle henkilökohtaisen opintosuunnitelman (Hops), jossa huomioidaan opiskelijan aikaisempi koulutus, osaaminen, kokemus, sekä oppisopimustyöpaikan mahdollisuudet. Hops tehdään jo ennen tietopuolisen koulutuksen aloittamista. Oppisopimuksen tavoitteena on sovittaa yhteen työnantajan ja opiskelijan yksilölliset tarpeet ja intressit. Koko Hops liitetään oppisopimuksen liitteeksi.

Työnantaja nimeää opiskelijalle vastuunalaisen työpaikkakouluttajan. Työpaikkakouluttaja on Hiusmuotoilukoulu Aki Korpisen järjestämä oppisopimusopiskelijan tukihenkilö. Hän osallistuu opintojen suunnitteluun opiskelijan, oppisopimuskeskuksen ja oppilaitoksen kanssa. Hän perehdyttää opiskelijan yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin. Työpaikkakouluttajalla tulee olla alalle suoritettu tutkinto tai pitkä työkokemus alan työtehtävistä.

Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Oppisopimusaikana opiskelijan oppimista arvioidaan koko ajan työpaikalla, mutta varsinainen arviointikeskustelu käydään vähintään kolme kertaa vuodessa oppisopimuksen järjestäjän (oppisopimuskeskus) ohjeiden mukaisesti. Arviointikeskustelun käyvät opiskelija ja hänen työpaikkakouluttajansa, joka antaa palautteen myös muiden ohjaamiseen osallistuneiden puolesta. Opiskelija arvioi myös itse osaamistaan. Arviointikeskustelusta lähetetään raportti oppisopimuskeskukselle.

Oppisopimuksessa opiskelija saa maksuttoman koulutuksen. Hiusalan perustutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Opiskelija maksaa näyttötutkintomaksun 58 euroa/opiskelija. Näytöt suoritetaan erillisissä näyttötutkintotilaisuuksissa koulutuksen aikana.

Tietopuoliset opinnot


Tietopuoliset opinnot järjestetään Hiusmuotoilukoulu Aki Korpisella monimuoto-opintoina. Tietopuolisen opetuksen määrä riippuu koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta (Hops).

Monimuoto-opiskeluun kuuluvat olennaisena osana erilaiset kehittämis- ja projektityöt, ohjattu etäopiskelu sekä etätehtävät ja verkko-opetus.

Oppilaitoksen opettajat suunnittelevat ja järjestävät tietopuolisen koulutuksen. Opettajat seuraavat ja ohjaavat opiskelijan edistymistä opinnoissaan ja arvioivat tietopuolista koulutusta opiskelijan kanssa. Tiivis yhteistyö työpaikan, opiskelijan, oppilaitoksen ja oppisopimuskeskuksen välillä tukee opintojen tavoitteellista etenemistä.

Oppisopimuksen tekeminen


Ennen oppisopimuksen tekemistä työnantaja (Hiusmuotoilukoulu Aki Korpinen) ja opiskelija neuvottelevat työsopimusasioista ja mahdollisuudesta aloittaa oppisopimus.

Oppisopimuskeskus laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimuksessa tulee käydä ilmi sopimuksen voimassaoloaika, koeajan pituus, suoritettava tutkinto sekä palkkauksen perusteet.

Näiden lisäksi sopimuksessa tulee ilmetä:
 • keskeiset työtehtävät
 • koulutukseen sisältyvä tietopuolinen opetus ja tietopuolisen koulutuksen järjestäjä (Hiusmuotoilukoulu Aki Korpinen)
 • tietopuolisten opintojen ajoittuminen koulutusajalle
 • vastuulliset työpaikkakouluttajat
 • muut opintojen järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat
 • työnantajalle maksettava koulutuskorvauksen määrä

Oppisopimuksen päättyessä


Oppisopimus päättyy, kun opiskelija on suorittanut tavoitteena olevan tutkinnon ja oppisopimusaika päättyy.

Päättöarviointi ja osallistumistodistus

Oppisopimuksen päätyttyä työnantaja tai työpaikkakouluttaja antavat opiskelijalle hänen ammatillisesta osaamisestaan päättöarvioinnin.

Jokainen tutkinnon osa arvioidaan asteikolla 1–3 oppisopimuskeskuksen arviointiohjeiden mukaisesti.

Hiusmuotoilukoulu Aki Korpinen tekee arviointitodistuksen opiskelijan tietopuolisista opinnoista, sekä toimittaa siitä kopion oppisopimuskeskukselle.

Oppisopimuskeskus laatii edellä mainittujen arviointien perusteella osallistumistodistuksen tutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta.

Kesken ammatillisen tutkinnon suorittamista eroavalle opiskelijalle annetaan erotodistus, johon merkitään suoritetut opinnot arvosanoineen. Osallistumistodistusta ei anneta, jos oppisopimus purkautuu koeaikana.

Näyttötutkintotodistus

 • Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on näyttötutkintona suoritettava hiusalan perustutkinto.
 • Hiusalan perustutkinto suoritetaan näyttötutkintotilaisuuksissa oppisopimuksen aikana.
 • Tutkintosuorituksia arvioivat ko. koulutuksen ulkopuoliset tahot: työnantajan, työntekijöiden sekä opettajan edustaja kolmikantaisesti.
 • Tutkintotoimikunta myöntää tutkintotodistuksen, kun kaikki määrätyt tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja allekirjoittaa tutkintotodistuksen. Opiskelija saa todistuksen oppilaitoksen kautta.

Oppisopimuksen keskeyttäminen


Oppisopimus tulee keskeyttää:
 • mm. äitiysloman, armeijan tai yli 1 kk mittaisen poissaolon vuoksi. Keskeytyksen aikana opiskelija ei myöskään voi osallistua tietopuoliseen opiskeluun.


Oppisopimuksen purkaminen

Oppisopimus voidaan purkaa:
 • työsuhteen koeaikana
 • yhteisellä sopimuksella
 • työsopimuslain 8 luvun 1§ ja 3§:ssä säädetyillä perusteilla
 • kun työnantaja lopettaa liikkeensä, kuolee, joutuu konkurssiin
 • koulutuksen järjestäjän luvalla perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen
 • koulutuksen järjestäjä voi purkaa oppisopimuksen opiskelijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta lain ja asetuksen säädöksiä tai tehdyn sopimuksen määräyksiä.
 • Oppisopimusviranomainen voi purkaa oppisopimuksen opiskelijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta ao. lainsäädäntöä ja tehtyä sopimusta.

Työnantajan ja oppisopimustyöntekijän yhteistyökumppanit


Jyväskylän oppisopimuskeskus on oppisopimuskoulutuksen järjestäjä.
 • vastaa oppisopimuskoulutuksen viranomaisvelvoitteista.
 • vastaa oppisopimuskoulutuksen prosesseista.
 • valvoo, että oppisopimuksessa kaikki osapuolet noudattavat sille asetettuja "pelisääntöjä".

Hiusmuotoilukoulu Aki Korpinen on tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkinnon järjestävä oppilaitos.
 • vastaa tietopuolisen koulutuksen järjestämisestä.
 • vastaa näyttötutkintotilaisuuksien järjestämisestä.
 • vastaa työnantajan velvoitteista työehtosopimuksen mukaisesti, hiusalan työehtosopimus.

Oppisopimuskoulutusta koskeva lainsäädäntö

Koulutuksessa noudatettavat keskeiset lait, asetukset ja työehtosopimukset:

Opetustoimen lainsäädäntö
 • laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, A 811/1998)
 • laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L 631/1998, A 812/1998)
 • laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (L 1705/2009) ja siihen liittyvä asetus (A 1766/2009)